Over BVIO

De Belangenvereniging Industrieterrein “Oudorp” e.o. (kortweg BVIO genoemd) is opgericht op 1 juni 1986 en heeft als statutair doel het behartigen van de individuele en collectieve belangen van de leden die zijn gevestigd op het bedrijventerrein Oudorp en omstreken (Omval en Scheldestraat) te Alkmaar.

De BVIO tracht dit statutair doel te bereiken door middel van het houden van vergaderingen, het instellen en beheren van fondsen enten behoeve van en dienstbaar aan het doel van de vereniging, het verzamelen en verstrekken van informatie die van belang is of kan zijn voor de leden van de BVIO.

Het bestuur van de BVIO bestaat uit vijf bestuursleden en vergaderd gemiddeld zes maal per jaar. Het bestuur organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor de leden (zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse nieuwjaarborrel), bedrijfsbezoeken bij bedrijven op het industrieterrein of daarbuiten (bijvoorbeeld TAQA) en informatiebijeenkomsten voor bedrijven en omwonenden.

Een afgevaardigde van het bestuur van de BVIO zitting in het algemene bestuur van Ondernemend Alkmaar. Daarnaast is de BVIO de gesprekspartner met de gemeente Alkmaar voor wat betreft de zaken die betrekking hebben op het bedrijventerrein. Ook voor ander partijen is de BVIO het eerste aanspreekpunt.

De BVIO onder meer zeggenschap gehad over de invulling van de revitalisering van het bedrijventerrein door de gemeente Alkmaar. Ook heeft de BVIO er zorg voor gedragen dat er op dit industrieterrein geen reclamebelasting wordt geheven. In de toekomst zal de BVIO bezig houden met het al dan niet invoeren van de BIZ.

 • De heer Jos Rood
  De heer Jos RoodAlgemeen bestuurslid

  Bakkerij Jos Rood

 • Mevrouw Margreet Kops
  Mevrouw Margreet KopsVoorzitter

  De Alkmaarse Poort

 • De heer Jos Blom
  De heer Jos BlomPenningmeester

  Jos Blom Kraanverhuur

 • De heer Rob Groot
  De heer Rob GrootSecretaris

  Tophoff advocaten

 • De heer Dirk Kortbeek
  De heer Dirk KortbeekAlgemeen bestuurslid

  Holland Media Combinatie